CERTIFICARE

Ansamblul Rezidențial Belvedere este certificat de
Consiliul Român Pentru Clădiri Verzi - RoGBC

Belvedere a atins cerințele standardului de certificare Green Homes pentru proiectul Belvedere Green Home Residence, situat în Galați, Str. Cetățianu Ioan nr. 7, 800198.
Sistemul de certificare este recunoscut la nivel internațional și atestă faptul că orice cumpărător se bucură de beneficiile de cost, calitate și sănătate ale unei case ecologice.

Ce este o Locuinţă Verde?

O locuință verde se caracterizează atât prin proiectarea, construcţia și operarea locuinţei în vederea minimizării impactului asupra mediului, cât și prin aspectele fundamentale ale acestui tip de locuință: eficiență  energetică, amplasament, materiale sustenabile etc.

1. Eficienţă Energetică & Energie Verde

Folosind principiile de proiectare bioclimatică cu o termoizolație eficientă și de calitate superioară a clădirii, un sistem mai eficient de încălzire, ventilare mecanică sau pasivă, design solar activ și pasiv, o locuință sustenabilă minimizează consumul de resurse per ansamblu (materiale, apă, energie).

Energia verde este utilizată fie prin echipamente montate direct pe locuinţă, fie prin încheierea unui contract de livrare de Energie Verde cu furnizorul de energie, ceea ce asigură reducerea sau eliminarea utilizării energiei provenite din combustibili fosili.

2. Amplasament

În construcţia unei locuinţe verzi, amplasamentul ales reduce impactul rezultat din transport, în condiţiile în care aceasta are acces direct la mijloace de transport în comun și se află într-o comunitate care poate fi parcursă pietonal.

3. Materiale sustenabile

Locuinţele verzi utilizează materiale care nu sunt toxice pentru ocupanţii clădirilor. Materialele de construcţie pentru realizarea structurii sunt produse în apropiere pentru a minimiza impactul rezultat din transportul acestora. Se folosesc materiale care au conţinut reciclat și elemente care sunt refolosite cu un nou scop, în loc de a fi aruncate. Folosirea unor materiale durabile duce la micșorarea costului pentru reparaţii, la producerea unei cantităţi mai mici de deșeuri și la reducerea impactului asupra mediului de-a lungul timpului.

4. Calitatea aerului din interior

Soluţiile tehnologice sau ventilarea naturală (sau un sistem hibrid) sunt folosite pentru a asigura calitatea aerului interior. Vopselele, lacurile și adezivii se aleg astfel încât să nu introducă compuși toxici în locuinţă.

5. Proiectare bioclimatică

Locuinţele verzi urmează principii de proiectare bioclimatică și valorifică caracteristicile amplasamentului (climă, vegetaţie, topografie, geologia solului), pentru a minimiza necesarul de energie și pentru a crea un mediu interior mai sănătos și mai confortabil (ventilaţie naturală, acustică, iluminat natural). Strategiile bioclimatice includ designul solar pasiv, orientarea clădirii și umbrirea anumitor suprafeţe în timpul verii.

6. Construcţia și managementul locuinței verzi

Procesul de construcţie a unei locuinţe verzi implică luarea unor măsuri importante în vederea protejării mediului înconjurător prin reducerea/eliminarea eroziunilor, prin protejarea copacilor existenţi etc. În plus, locuitorii sunt instruiţi și li se pun la dispoziţie facilitaţi (ex: zonă de compostare, zonă de colectare a deșeurilor reciclabile etc.) pentru a-și putea folosi locuinţele într-o manieră responsabilă faţă de mediu, pentru a se asigura că de-a lungul timpului locuinţa lor are un impact neutru, dacă nu chiar pozitiv asupra mediului.

Amenajarea peisajeră creativă folosește plante indigene pentru a evita formarea de „insule de căldură” și pentru a elimina nevoia de pesticide, îngrășăminte sau sisteme de irigare. Designul inteligent permite utilizări diferite ale locuinţei pe măsură ce nevoile ocupanţilor se modifică sau în cazul unor noi proprietari cu nevoi diferite.

Beneficiile Casei Verzi

Pentru cumpărător certificarea casei verzi oferă:

  • Beneficiile unei locuinţe de înaltă calitate și eficienţă din punct de vedere energetic, la care se adaugă și beneficii nete din economia la energie, precum și ratele scăzute ale dobânzii pentru ipotecă;
  • Beneficiul aspectelor legate de sănătate și bunăstare cum ar fi: expunerea minimă la materiale toxice și implicit reducerea riscului de îmbolnăvire. De-a lungul perioadei de deţinere a unei locuinţe sustenabile, aceste aspecte pot reprezenta economii importante la facturile medicale și la cheltuielile presupuse de concediile medicale;
  • Posibilitatea obţinerii unui preţ mai mare la revânzare, datorită certificării care dovedește un înalt grad de performanţă din punct de vedere energetic și îndeplinirea criteriilor legate de mediu.
Vezi Exemplu Financiar